Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > BESCHRIJVING VAN EEN CI > IS HOREN MET EEN CI VERGELIJKBAAR MET HOREN MET EEN KLASSIEK TOESTEL?

Is horen met een CI vergelijkbaar met horen met een klassiek toestel?

Het hoorproces met een klassiek hoortoestel verloopt op dezelfde wijze als het normale horen: geluidsgolven komen via het buitenoor en langs het middenoor in het binnenoor terecht en worden daar als elektrische signalen doorgegeven aan de gehoorzenuw. Om het probleem van de defecte zintuigcellen te overbruggen moet er selectief extra versterking geboden worden en dit gebeurt door middel van een aangepast hoortoestel. De kwaliteit van de geluidssensatie is dan wel anders dan bij een normaalhorend oor, maar zal toch natuurlijker overkomen dan bij een cochleair implantaat. Het hoorproces met een cochleair implantaat verloopt anders: de rol van het buitenoor en het middenoor valt weg. De in het slakkenhuis ingebrachte stimulatiecontacten vervangen de rol van de zintuigcellen en zorgen voor een rechtstreekse overdracht van de elektrische signalen naar de gehoorzenuw. Het aantal stimulatiecontacten is beperkt en afhankelijk van het merk implantaat. De stimulatiecontacten bevinden zich bovendien in de eerste winding en halfweg de tweede winding van het slakkenhuis waar de hogere tonen (>1000 Hz) gesitueerd zijn. De elektrodehouder bereikt dus niet de top van het slakkenhuis waar de lagere tonen (<1000 Hz) gesitueerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de geluidssensatie anders is dan bij een klassiek hoortoestel. Niet alleen de plaats waar de geluiden doorgegeven worden in het slakkenhuis en het aantal stimulatiecontacten zorgen voor een andere geluidssensatie maar ook de wijze waarop het geluid binnenkomt. Bij een hoortoestel komt het geluid binnen in het oor via een luidsprekertje, bij een cochleair implantaat via een elektrische zenuwstimulatie. Lichte, matige en sommige zware gehoorverliezen kunnen gecorrigeerd worden met behulp van klassieke hoortoestellen. Voor sommige zware gehoorverliezen en zeker in het geval van doofheid biedt een klassiek hoortoestel geen hulp. In geval van twijfel kan een proefperiode met een klassiek hoortoestel uitsluitsel geven.


Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat,brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas