Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > BESCHRIJVING VAN EEN CI > IS HOREN MET EEN CI VERGELIJKBAAR MET NORMAAL HOREN?

Is horen met een CI vergelijkbaar met normaal horen?

In het slakkenhuis van een goedhorende persoon bevinden zich duizenden zintuigcellen. Deze zintuigcellen zorgen voor de geluidsoverdracht. Ze zijn bij een slechthorende of dove persoon defect of afwezig waardoor er slechts gedeeltelijk of geen overdracht mogelijk is.

De elektrodehouder van een cochleair implantaat komt via het ronde venster de scala tympani van het slakkenhuis binnen. Langs de eerste winding van het slakkenhuis reikt hij tot halfweg de tweede winding van het slakkenhuis. In dit gebied situeren zich de akoestische eigenschappen van de medeklinkers die de belangrijkste informatie verschaffen om spraak te verstaan. De lage tonen worden minder rechtstreeks gestimuleerd. De meeste mensen, die voordien nog gehoord hebben, beschrijven de geluiden die ze opvangen met een cochleair implantaat in eerste instantie als “schril”, ”kil” en “metalig”.


Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat, brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas