Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > HOORAPPARAAT > EEN EIGENZINNEGE KIJK

Een EIGENzinnige kijk

Een hoortoestel is in feite een mini versterkingsketen. De microfoon vangt het geluid op, waarna de versterker zijn werk doet.
Het versterkte geluid wordt dan via de luidspreker van het hoortoestel weer 
hoor-/verstaanbaar gemaakt.

Gehoorverlies is dus, eenvoudig gesteld, de verminderende gevoeligheid van het oor om geluiden op te vangen.

Er zijn echter een aantal bijkomende factoren, waarmee rekening moet worden gehouden.
Net zoals een voetbalveld begrensd is door zijn grenslijnen, wordt het gehoorveld bepaald door zijn drempels:

  • de hoordrempel
  • de drempel van onbehagen

Geluiden die over de drempel van onbehagen gaan, worden als te luid, zelfs onverdraagbaar ervaren.

Bekijken we een aantal gehoorvelden in schemavorm:

 

Uiterst links, in de eerste kolom heb je het gehoorveld van een goedhorende persoon. De hoordrempel en de drempel van onbehagen liggen dan ongeveer 100 dB uit elkaar.

De drie volgende kolommen tonen gehoorvelden bij mensen met binnenoorverlies. Een hoortoestel/CI is dan de enige oplossing.

In elk van de drie aangevoerde gevallen werd een verlies van 60 dB verondersteld. We zien dat de resterende gehoorvelden sterk gereduceerd zijn, namelijk en respectievelijk nog 40-20-10 dB groot. Bij een verlies van 60 dB zal men doorgaans 30 dB 30 dB versterking toepassen.

wat betekent dit in de praktijk?

  • De stille spreekstem (40 dB HL) wordt, na versterking met 30 dB, verhoogt tot 70 dB HL.
    • De normale spreekstem (55 dB HL) gaat, na een identieke versterking, naar 85 dB.
    • De luide spreekstem (70 dB HL) bereikt, na versterking 100 dB HL.

Wanneer deze gegevens vergeleken worden met de dynamiekgegevens uit het voorbeeld zal iedereen makkelijk begrijpen dat het geluid al snel te luid wordt.

Versterkingen kunnen de verschillende stemsterktes echter snel te luid maken. Om ze verstaan- en verdraagbaar te maken, moet het hoortoestel dus voldoen aan de volgende vereisten:

- Voldoende versterking geven, zodat de stille spreekstem hoorbaar wordt. 
- Maar tegelijkertijd de verschillen binnen de stemsterktevariatie tot een minimum herleiden om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Daarmee is het probleem voor de cliënten met binnenoorverlies echter nog niet helemaal opgelost, want zowel de hoordrempel als de drempel van onbehagen zijn niet gelijk voor alle frequenties. 

Ter conclusie: een hoortoestel waarbij de versterking en het uitgangsvermogen voor iedere toonhoogte afzonderlijk kan afgesteld worden is de enige efficiënte oplossing in geval van binnenoorverlies. Een oplossing die slechthorende personen kansen biedt en de levenskwaliteit verhoogt.
Geen luxe maar een recht, want:

WIJ HOREN ERBIJ!

Tekst: Herman Ketels,lector Arteveldehogeschool Gent
Opleidingen Logopedie & Audiologie en Hoorexpert Partner
CAR Sint-Lievenspoort vzw. 
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas