14/3/2018
Toegankelijkheid van ziekenhuizen voor dove en slechthorende personen

Vorig schooljaar lazen we een scriptie over dit onderwerp. De scriptie zou door Unia gebruikt worden om  beleidsaanbevelingen te doen.

Omdat we vonden dat er wat hiaten in stonden, nodigden we Herlinde Martens van Unia uit voor een gesprek.

Unia nodigde Ahosa vzw op 14 maart 2018  met enkele andere stakeholders uit voor een workshop over de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor dove en slechthorende mensen.

Er waren vertegenwoordigers van het VAPH, van ziekenhuizen, van het CAB, van FOD Volksgezondheid, van Inter, Zorgnet Icuro en van UZA - UZG Inter Culturele Bemiddeling.

Doof Vlaanderen, Ingeborg Scheiris (VGT tolk in UZ Gent)  en Inès Van de Weyer en Monique Van den Kerkhove van  Ahosa vzw haalden knelpunten aan en suggereerden aanbevelingen.

Nadien lijstte Unia een aantal aanbevelingen op.

De namiddag liep behoorlijk uit en bleek veel te kort om tot een pasklare conclusie te komen.

Hier wordt dus nog een vervolg aangebreid.

 

 © copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas