20/2/2018
Elektronisch patiëntendossier

Het elektronisch patiëntendossier kent heel wat ontwikkelingen. In 2018 zal de patiënt de mogelijkheid krijgen om zijn eigen patiëntendossier in te kijken. Meer en meer worden zorgverleners ook aangemoedigd om met elkaar samen te werken en gegevens te delen. Maar wat is ‘geïnformeerde toestemming’? En hoe kan je een therapeutische relatie in je dossier herkennen en eventueel weer intrekken? En hoe deelt een huisarts zijn gegevens uit het medisch dossier?

Het Vlaams Patiëntenplatform moedigt sterk aan dat patiënten de regie van de eigen zorg in handen kan nemen. Hiervoor is een elektronisch patiëntendossier belangrijk. Maar dit vraagt ook wel wat kennis.

OPDOSS  vzw is lid van het Vlaams Patiëntenplatform en kreeg dus de mogelijkheid om een opleiding te volgen en zo belangstellenden te kunnen informeren welke mogelijkheden patiënten hebben  i.v.m. hun elektronisch patiëntendossier. Dit gaat over het aangeven van een therapeutische relatie, het geven van toestemming om gegevens te delen, het werken met een medicatieschema,… Robert  De Poorter van Ahosa vzw heeft deze opleiding kunnen meevolgen.

Wat duidelijk werd, is dat het elektronisch patiëntendossier nog een ganse weg zal moeten afleggen. Op de opleiding bleek ook dat tal van zorgverstrekkers nog met vele vragen en onduidelijkheden zitten.

Op zich kan het elektronisch patiëntendossier een heel positief verhaal zijn, zeker voor permanent zorgbehoevenden. De vlotte doorstroming van medische gegevens naar de verschillende zorgverstrekkers kan een heel positief verhaal zijn.

Wat we hier zeker willen  meegeven is dat de patiënt steeds ZELF beslist wie haar of zijn elektronisch patiëntendossier MAG raadplegen.

“Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Het zijn uw gegevens en ze worden beschermd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet. Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie”.

In de volgende ‘nieuwsbrief’ zal meer uitleg gegeven worden over het inhoudelijke van het elektronisch patiëntendossier.© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas