10/1/2018
Overleg schrijftolken

Overleg schrijftolken

Op 10 januari 2018 werd de werkgroep schrijftolken  terug opgenomen.

In dit eerste overleg werd er gesproken over de samenstelling en de werkwijze van het overlegorgaan.

Er was een afvaardiging van  ONICI vzw, Cab, Onder Ons vzw, OPODSS vzw, BVGT, CORA Tolken, Doof Vlaanderen, Vlok-CI, schrijftolk gebruikers, gebarentolk gebruikers, Opleiding Audiologie Arteveldehogeschool en AHosa vzw aanwezig.

Er werd gebrainstormd over de inhoud en de acties die zullen worden ondernomen.

Het document over de competenties van de schijftolken werd besproken alsook de deontologische code die werd opgenomen in een engagementsverklaring.

De volgende zaken komen in de volgende vergaderingen aan bod:

-          Statuut van de schrijftolken

-          Werkomstandigheden

-          Beroepsvereniging

-          Profilering van de schrijftolken

-          Sensibilisering naar gebruikers

-          Bekendmaking afstandstolken

-          Kwaliteit en opleiding schrijftolken

-          Schrijftolken voor 65-plussers

-          …

We starten met 3 prioritieten, opleiding, sensibilisering en beroepsvereniging die in een verschillende werkgroep zullen behandeld worden.

Werkgroep 1: Opleiding en vorming van de schrijftolken

Werkgroep 2: Sensibilisering naar gebruikers en professionelen getrokken vanuit gebruikersverenigingen zoals Ahosa vzw waaraan gebruikers van schrijftolken deelnemen.

Werkgroep 3: Opstarten van een beroepsvereniging.

Deze werkgroepen komen apart samen en eind september/begin oktober zal er een algemene vergadering worden samengeroepen waarin de 3 werkgroepen verslag uitbrengen.© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas