29/11/2017
Gebruiksoverleg INTER

Op 29 november vond het gebruiksoverleg "Inter" plaats in het gebouw Herman Teirlinck te Brussel. Als ervaringsdeskundige  van AHOSA vzw nam Patrick Selis, samen met afgevaardigden van mensen met een auditieve, mobiele of visuele beperking hier aan deel. De missie van Inter is het streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Dit op een zelfstandige, veilige en gebruiksvriendelijke wijze door advies en begeleiding. Op de website van toegankelijk Vlaanderen (www.toevla.be) vindt men ook alle informatie over de toegankelijkheid van openbare gebouwen die een toegankelijkheidsonderzoek ondergingen, wat al een prima initiatief is!

Lokale besturen hebben immers in het gegeven van toegankelijkheid voor mensen met een beperking een sleutelpositie. Aangezien ze dicht bij de burger staan, beschikken ze over een eigen infrastructuur en staan in voor controle en regelgeving in verband met toegankelijkheid.

Hoewel er al heel wat verwezenlijkt is, blijven er een aantal uitdagingen. Belangrijk is bijvoorbeeld om van toegankelijkheid een aandachtspunt te maken en vorming aan te bieden aan aan het gemeentepersoneel. Vervolgens kunnen ook het betrekken van ervaringsdeskundigen en het gebruiken van de expertise die er reeds is, al heel wat stappen vooruit betekenen. Tot slot is het erg belangrijk dat toegankelijkheid een positief verhaal is en wordt waarbij iedereen betrokken is.

Het gebruiksoverleg INTER was dus zeer verrijkend i.v.m de toegankelijkheid en een ondersteuning voor alle mensen met een beperking.© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas