27/9/2017
Meer aandacht binnen Europa voor gehoorverlies

Naar aanleiding van de viering wereldwijd van 60 jaar CI vroegen een aantal organisaties waaronder ONICI, Vlok-CI, Onder Ons en Ahosa vzw, meer aandacht van Europa voor mensen met gehoorverlies.

Van enkele Europarlementsleden kregen we een positieve reactie. Op uitnodiging van die parlementsleden werden we ontvangen in het Europees Parlement.

Samen met Leo De Raeve directeur ONICI, voor Vlok-CI Aagje Martens voorzitter en Greta Brunclair en mezelf voor AHOSA vzw werden we ontvangen door mevrouw Helga Stevens en een medewerker van Bart Staes (die door een onverwachte persconferentie niet kon aanwezig zijn en zich dan ook verontschuldigde).

Zoals je op grafiek van CORA kan zien, wordt er de laatste twee schooljaren (sinds de start van het M-decreet) een daling vastgesteld van het aantal DSH-leerlingen dat begeleiding krijgt in het gewone onderwijs. Je ziet de daling niet op kleuter niveau, integendeel de daling zit hem eerder in de lagere school en vooral in het secundair onderwijs.

Dit wil niet zeggen dat er minder DSH-leerlingen in het gewone onderwijs zouden zitten, maar wel dat een aantal leerlingen (die het relatief goed doen) geen begeleiding meer krijgen. Vaak zijn dit slechthorende leerlingen of dove kinderen met een CI die auditief heel goed functioneren. Toch weten we uit ervaring dat deze leerlingen het niet makkelijk hebben in het gewone onderwijs, daarom niet altijd op schools vlak, dikwijls ook op sociaal-emotioneel vlak. Toch vallen deze leerlingen op vlak van begeleiding uit de boot.

Het is vooral het CLB dat mee de gradatie van de begeleiding bepaalt en spijtig genoeg is in deze teams zelden expertise op vlak van DSH aanwezig.

Wij hopen ook dat er binnen het Europees Parlement toch een aantal zaken die wij onder de aandacht hebben gebracht, nog verder kunnen besproken worden.

Aantal kinderen in GON type 7: 2006-2017, CORA, 01 Februari 2017

Wij denken hierbij vooral aan:

  • -Europese gelijkschakeling inzake geluidsnormen;
  • -de verschillen in kostprijs tussen batterijen, hoorapparaten en cochleaire implantaten;
  • -de grote behoefte aan specifieke inschalingsinstrumenten voor mensen met een gehoorverlies;
  • -een goede opleiding tot schrijftolk in vele Europese landen;
  • -de behoefte aan terugbetaling van een 2de CI voor volwassenen;
  • -de hoge kostprijs en beperkte terugbetaling bij aankoop van een BAHA (beengeleidings-toestel);
  • -de keerzijde van inclusief onderwijs voor doven en slechthorenden (steeds meer kinderen die geen begeleiding meer krijgen) en de grote behoefte aan expertise rond DSH in de begeleiding.

We hadden een goed gesprek waar vooral aandacht was voor de algemene doelstellingen, meer aandacht binnen Europa voor mensen met gehoorverlies (op school, op het werk en de vrije tijd).

Met dank aan Leo, Aagje en Greta om dit samen te doen.

Monica De Muynck, Voorzitter Ahosa vzw 

Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas