13/6/2017
Vormingsdag rond slechthorendheid in AZ Sint-Lucas

Op uitnodiging van het AZ Sint-Lucas in Gent heeft Ahosa vzw deelgenomen aan deze vormingsdagen.

Als eerste spreker hadden we Dr. Sabine Lepercque
NKO-arts en revalidatiearts. Zij sprak over het belang van goed horen. Hoe werkt ons gehoor - oorzaken van slechthorendheid - hoortoestellen - procedure hoortoestellen - drie stappen voor de patiënt:

-          Stap 1: naar de NKO-arts

-          Stap 2: naar hoorcentrum

-          Stap 3: definitieve beslissing tot aankoop.

De tweede spreker was Mathieu Van de Wiele - audioloog van Veranneman Audiologie.

-          Hoorapparaten zijn een hulpmiddel maar geen wondermiddel

 • correct gebruiken van het hoortoestel
 • proefperiode met hoorapparaat
 • tarieven tussenkomst (vastgelegd door het RIZIV)
 • recht op tussenkomst van de mutualiteit om de vijf jaar
 • allerlei praktische tips

Als derde en laatste spreker Monica De Muynck van Ahosa vzw.

Hoe kunnen we helpen?

-          Aanbevelingen op het vlak van infrastructuur

 • voldoende verlichting
 • geen tegenlicht
 • een comfortabele luistersituatie en goede akoestiek
 • geen scherm dat het zicht belemmert
 • spraakafzien mogelijk maken

-          Aanbevelingen op het vlak van informatie

 • schriftelijke informatie over o.a. de procedures bij onderzoek, behandeling en eventuele hospitalisatie
 • ongeplande wijzigingen klaar en duidelijk bespreken eventueel via e-mail

-          Concrete communicatietips voor het personeel

 • slechthorende persoon persoonlijk aanspreken
 • uitleg over behandeling in een rustige ruimte zonder achtergrondlawaai van bv. toestellen
 • vooraf een aantal dingen bespreken vooraleer de patiënt moet gaan liggen (spraakafzien wordt bemoeilijkt door het neerliggen)

Verder bespraken we de communicatietips van Ahosa vzw als middel voor hoe omgaan met slechthorendheid, alsook het belang van multidisciplinaire hoorrevalidatie in een centrum zoals Sint-Lievenspoort.

Met dank aan de heer Bram Claeys van AZ Sint-Lucas voor de uitnodiging en de technische ondersteuning.

Monica© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas