30/06/2017
"Doofpot"

Slechthorende en dove personen in de doofpot?

We lazen met interesse het artikel uit De Standaard (maandag 19 juni 2017) over Sylvie Van Landuyt, de dove jonge vrouw die zegt dat als ze een kind krijgt, ze liefst zou hebben dat dit kind doof is. We zagen mevrouw ook in de uitzending van Van Gils & Gasten (maandag 19 juni 2017). Over dit specifieke punt, een doof kind prefereren als dove ouder, willen we ons hier niet uitspreken.

We willen wel het volgende kwijt.

We vonden het zéér eerlijk en waren blij te horen dat mevrouw aan het eind van het gesprek (waarin ze aangaf dat zij haar doofheid nooit als obstakel ervaren heeft) zei dat haar situatie niet te vergelijken is met die van mensen die wél ooit gehoord hebben.

Mevrouw zei: “Ik weet niet wat horen is, ik heb het nooit gekend”. Laat dit nu net hét probleem, hét obstakel zijn van mensen die hun gehoor geleidelijk of plots verliezen. Deze vergeten groep van slechthorende en dove mensen (die geen VGT gebruiken) zitten voortdurend in de doofpot. Zij komen zelden of nooit in de kijker.

Zij ervaren het wél als een obstakel als zij hun kinderen niet meer verstaan tijdens het ontbijt.

Zij ervaren het wél als een obstakel als zij hun hobby moeten opgeven.

Zij ervaren het wél als een obstakel als ze sociaal geïsoleerd geraken omdat ze gesprekken tijdens familie- en vriendenbijeenkomsten, in de pauze op het werk, niet meer kunnen volgen.

Zij ervaren het wél als een obstakel als ze hun job niet meer kunnen uitvoeren.

Zij ervaren hun gehoorverlies als een beperking!

Vlaamse Gebaren Taal (VGT) leren is voor hen geen optie. Het kan nooit hun moedertaal worden. Bovendien, hun omgeving kent geen VGT. Het was dus niet correct dat Lieven Van Gils veronderstelde dat alle slechthorende mensen zijn programma konden volgen dank zij de VGT-tolk. De overgrote meerderheid van de slechthorend/doof geworden Vlamingen kent immers geen VGT en behoort ook niet tot de dovengemeenschap. Zij willen blijven behoren tot de horende samenleving waarin zij zich thuis voelen. Er zijn trouwens ook heel wat mensen met aangeboren gehoorverlies die niet communiceren via VGT.

Deze mensen kunnen wél geholpen worden met hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen, met specifieke communicatietips en met aangepaste zorg.

De vereniging Ahosa vzw helpt mensen die slechthorend en doof worden graag met informatie en lotgenotencontact o.a. om hen de weg te tonen naar geschikte hulpverlening, want die bestaat maar is onvoldoende gekend.

Graag zou Ahosa vzw dan ook zien dat De Standaard & Van Gils hén eens uitnodigde, om licht te werpen op de bijna 10 % van de Vlaamse bevolking die slechthorend/doof geworden is en niet communiceert via VGT. We zien bovendien deze groep toenemen door blootstelling aan te veel decibels.

Ahosa vzw vindt het zeer goed dat de overheid de 6000-koppige dovengemeenschap sterk ondersteunt maar wil toch nog eens beklemtonen dat er 600.000 slechthorende en dove Vlamingen zijn die niét tot die dovengemeenschap behoren.

Voor deze laatste groep worden door de overheid nagenoeg geen middelen vrijgemaakt. Meer middelen zou impliceren dat meer slechthorende en dove personen die nog wél in de horende wereld willen blijven leven, geholpen kunnen worden. Meer middelen zouden meer secundaire problemen kunnen vermijden en op die manier zelfs kostenbesparend zijn. Hierbij dus een  dringende oproep naar het beleid om verenigingen die voor deze groep ijveren, te steunen.

 

Monica De Muynck                                                                                                                      30/06/2017

Voorzitter

Ahosa vzw – Anders Horen door Spraakafzien vzw © copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas