7/3/2017
Auditieve toegankelijkheid tentoonstelling 'Oorlog in korte broek'

Tot 2 april loopt nog in de Sint-Pietersabdij in Gent de tentoonstelling “Oorlog in korte broek”: over WO I, verteld vanuit de visie van kinderen zelf die ontroerende getuigenissen brengen. De tentoonstelling is visueel zéér mooi, maar de zwaar slechthorende/dove bezoekers waren ontgoocheld omdat ze de verhalen niet konden verstaan. De bezoekers krijgen een audiogids die gericht is op een min of meer normaalhorend publiek. Licht slechthorenden kunnen er vaak ook nog wel nuttig gebruik van maken, maar niet iedereen verstaat de tekst.

Een slechthorende bezoeker richtte zich tot Rieke Jacobs van het team Gelijke Kansen in Gent. Via Ahosa bleek er nog een geïnteresseerde slechthorende cultuurminnaar mee advies te willen geven. Samen met een paar heel vriendelijke en zeer welwillende medewerksters van de St Pietersabdij zelf en Mevr. Jacobs werden volgend oplossingen voorgesteld:

 

  • bezoekers zullen in de toekomst gebruik kunnen gebruik maken van een uitgeschreven tekst die ze ter plaatse kunnen vragen – eventueel in een groter lettertype.
  • de tekst kan op vraag doorgemaild worden, maar de aanvrager zal een verklaring op eer dienen te ondertekenen dat hij deze tekst niet zal verspreiden omw van copyrights.
  • op uitnodigingen of andere communicatie zal in de toekomst een uitnodigend zinnetje staan. Geïnteresseerde kunnen vooraf laten weten welke aanpassingen ze nodig hebben om een tentoonstelling te bezoeken. In overleg wordt onderzocht wat haalbaar en billijk is.
  • bij elke tentoonstelling zal in de communicatie staan welke aanpassingen geboden worden.
  • de St Pietersabdij zal de info over evenementen en tentoonstellingen rechtstreeks verspreiden naar de organisaties en verenigingen van personen met auditieve beperkingen. Op die manier zal de info makkelijker tot bij de doelgroep geraken.

 

En er is nog meer goed nieuws: in het najaar zullen een aantal evenementen doorgaan van de “Historische Huizen” in Gent. Ook daar zal gedacht worden aan de auditieve toegankelijkheid.

 

Met dank aan iedereen die deze constructieve oplossing mogelijk maakte!

 

Nog een verzoek: personen die botsen op auditieve ontoegankelijkheid van stedelijke activiteiten doen best geen acties op individuele basis, maar richten zich tot Gentinfo, die de vraag zal doorsturen naar de betrokken diensten. Samen wordt gezocht naar oplossingen.

 © copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas