27/02/2017
MEER AANDACHT VOOR MENSEN MET EEN GEHOORVERLIES

Bij deze willen wij (de Vlaamse gebruikers verenigingen VLOK-CI, Onder Ons, AHOSA vzw, samen met Telecontact vzw en ONICI) jullie op de hoogte brengen dat er wereldwijd tussen 25 februari en 3 maart tal van activiteiten zullen plaats vinden om meer aandacht te vragen voor het probleem van slechthorendheid/doofheid.

*Op zaterdag 25 februari 2017 wordt 60 jaar Cochleaire implantatie (CI) gevierd. Het is dan immers 60 jaar geleden dat in Parijs door 2 Franse artsen het eerste cochleaire implantaat werd geplaatst. Ondertussen dragen wereldwijd meer dan 400.000 dove mensen een cochleair implantaat, maar toch zien we dat in België bij de volwassenen nauwelijks 10% van de mensen die in aanmerking komen voor een CI, ook een CI dragen. Niet alleen de maatschappij en de dove volwassenen zelf, maar ook de verwijzende instanties zoals huisartsen, NKO-artsen en audiologen dienen dringend geïnformeerd te worden over de huidige mogelijkheden van CI. In bijlage vind je ter informatie een korte tekst over 60 jaar CI vanuit de Europese organisatie Euro-CIU.
Tenslotte vermelden we ook even dat naar aanleiding van deze Internationale CI-dag op zaterdag 22 april 2017 door AHOSA een informatiedag rond Cochleaire Implantatie wordt georganiseerd. Meer informatie kun je vinden op www.ahosa.be .

*Ter gelegenheid van de World Hearing Day die op 3 maart wereldwijd gevierd wordt, zal op 1 maart in het Europees parlement te Brussel een debat plaatsvinden rond de topic ‘Action for Hearing Loss – Make a sound investment’. 
Want wisten jullie dat:
• 51 miljoen volwassenen in heel Europa gehoorverlies hebben en dit aantal nog jaarlijks toeneemt;
• personen met een ernstig gehoorverlies 5x meer risico hebben op dementie dan normaalhorenden (Lin 2012) ;
• oudere mensen met een gehoorverlies een verhoogd risico hebben op sociaal isolement en geestelijke gezondheidsproblemen;
• ouderen met een gehoorverlies 2.5 x meer risico hebben dan normaalhorenden om een depressie te ontwikkelen ;
• gehoorverlies zorgt voor een intensiever gebruik van medische en sociale diensten
• personen met een gehoorverlies frequenter werkloos zijn of onder hun niveau presteren;
• recentste hoorapparaten en hoorimplantaten duidelijk hebben aangetoond dat zij het leven van mensen positief kunnen veranderen en kostenbesparend zijn;
• hoorapparaten en cochleaire implantaten de kans verlagen op werkloosheid en de job functie verhogen;
• hoorapparaten zorgen voor minder cognitieve achteruitgang;
• de kosten om GEEN hoorapparatuur te voorzien aanzienlijk hoger zijn, dan de kosten om ze wel tijdig te voorzien.© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas