8/6/2016
Focusgesprek

Het Departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers & Tolken van de U.A. organiseerde datum? in samenwerking met Inter vzw en NT Gent een enquête naar toegankelijkheid van culturele evenementen voor mensen met een beperking.

Met zo'n 130 reacties van gebruikers en 30 antwoorden van culturele organisaties, was de bevraging zeker een succes te noemen. Om een nog vollediger en diepgaander inzicht te krijgen in de visie van culturele organisaties en doelgroepen op toegankelijkheid van evenementen, volgde een focusgesprek met vertegenwoordigers van mensen met een visuele of auditieve beperking en rolstoelgebruikers.

Het doel hierbij was na te gaan wat er leeft in het veld en wat de verwachtingen en wensen voor de toekomst zijn. Hierdoor kan een gerichtere aanpak ingesteld worden om het bijwonen van culturele evenementen voor beide doelgroepen aangenamer te maken. Het focusgesprek heeft een aanzet gegeven om dit alles in de toekomst hopelijk te realiseren.

Patrick Selis © copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas