18/3/2016
Conferentie Diversiteit BNP Paribas Fortis

Aansluitend bij de eerste ‘conferentie diversiteit’ van november 2014 organiseerde BNP Parisbas Fortis een tweede conferentie op 18 maart 2016. Deze tweede conferentie was een opvolgingsconferentie waarbij we kennis konden nemen van de verwezenlijkingen sinds de eerste conferentie.
Op deze tweede conferentie vertegenwoordigde Monica Anders Horen vzw samen met Robert. Uit de inleiding, door de heer Joost Cottyn onthoud ik alvast twee belangrijke zinnen: “Bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn heel belangrijk voor ons als bank. Met dit doel voor ogen willen we onze dienstverlening aan andersvalide klanten en een groeiende groep senioren steeds verder verbeteren”.
De heer Pascal De Groote gaf een overzicht van wat er sinds november 2014 kon gerealiseerd worden.
De ‘eerste conferentie’, de ‘suggesties van klanten en collega’s’, de ‘Silver Bank’ en de ‘Klantenadviesraden’ samen leverden 170 individuele suggesties op. Deze suggesties werden verwerkt in aanbevelingen onder de noemer “De bank, ook voor klanten met een beperking”.
Hoever staat BNP Paribas Fortis vandaag?
Tot vandaag zijn 160 kantoren ruim of minder ruim toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarover sprak mevrouw Christel De Saedeleer. Als we spreken van ruim dan hebben we het over: voorbehouden parkeerplaats, de inkom kunnen herkennen en binnengaan in het gebouw, binnen in het gebouw vrij kunnen bewegen, ik moet toegang hebben tot alle functies, ik moet bij gevaar kunnen vluchten uit het gebouw.
Concreet betekent dit dat het gebouw, dat als ze een eigen parking hebben met minimum 4 parkeerplaatsen er één plaats gereserveerd is voor PBM (Personen met Beperkte Mobiliteit). Het plaatsen van toegangshellingen of het bijregelen van de inkomdeuren of plaatsen van automatische schuifdeuren. Een zo vlot mogelijke circulatie in het kantoor dankzij een nieuw concept van ‘open kantoor’. Alle functie toegankelijk voor PMB: selfbank, onthaal, open advies of gesloten advies.
Zo zijn er looplijnen en audiobakens voor slechtzienden, draagbare hoorhulp voor slechthorenden, hefliften voor rolstoelgebruikers. En in de toekomst: lichtsignalen bij brandalarm, signalisatie bij geautomatiseerde deuren, rustbanken in de selfbank. Via een systeem van stickering hebben alle kantoren een klassement gekregen. 153 kantoren hebben een groen label d.w.z. kantoren die voldoen aan alle eisen. 4 kantoren hebben een groen 9/16 label gekregen d.w.z. beantwoorden aan alle eisen maar van 9 tot 16u. 4 kantoren hebben een groen -P gekregen d.w.z. dat de parking niet toegankelijk is.
Bij oranje kantoren kan men een deel van de noodzakelijke aanpassingen realiseren maar ander niet. De rode kantoren zijn niet aanpasbaar zonder grote structurele aanpassingen.
Maar er zijn nog andere mogelijke verwezenlijkingen voor slechthorenden. Er is een test lopende met een mobiel toestel dat de spraak van de kantoormedewerker versterkt via: koptelefoon, draadloos hoorapparaat met T-stand, draadloos naar C.I. met T-stand. Opvallend resultaat bij deze test: er is GEEN vraag voor gebruik door klanten (geen behoefte of schroom? Deze toestellen zijn voor alle kantoren beschikbaar op hun vraag).
Wat is er nog beschikbaar:
- doventolk op afstand via de app ‘afstandstolk’ op smartphone of tablet
- ondersteunend materiaal (film in gebarentaal om het systeem uit te leggen)
- blokkeren van debet- en kredietkaarten (Card Stop) via webformulier
- toegankelijke kluizen voor personen met een auditieve en visuele beperking
Waar werkt men nog aan:
- het verder uitwerken van suggesties en initiatieven
- actief zoeken naar mogelijke problemen en oplossingen
- het ontwikkelen van Helpdesk-functies voor kantoren en klanten
- een breder communicatie naar klanten en medewerkers
- het regelmatig samenkomen met de deelnemers aan de conferentie als partner
Aan het slot bedankte Monica BNP Parisbas Fortis en het team dat werkt aan het toegankelijk maken van de bank en sprak haar waardering uit voor de inspanningen die ze tot vandaag leverden en verder nog zullen leveren.
Als slot nog dit: BNP Parisbas Fortis is een bank met Franse origine. In Frankrijk zijn o.a. banken verplicht hun gebouwen en hun dienstverlening maximaal toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Waarom is dergelijke wetgeving in België er (nog) niet?

Robert.

Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas