28/05/2015
Trefdag zelfzorg

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (afgekort PLAZZO) is een samenwerkingsverband van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen,…) dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen.

Op 28 mei 2015 organiseerde PLAZZO een trefdag.

De trefdag vond plaats in de statige Banketzaal van het provinciehuis en bracht diverse Oost-Vlaamse verenigingen samen om zo ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën uit te werken.

VZW AHOSA was met drie personen (Rosette, Ruth en ondergetekende) goed vertegenwoordigd.

In de Banketzaal en omliggende ruimtes was er ringleiding.

Na de verwelkoming door de heer Couckuyt, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, werden de deelnemers verdeeld over drie gesprekstafels, waarbij telkens gedurende een halfuur een thema aan bod kwam.

De leden van AHOSA zaten in dezelfde groep en volgende thema’s kwamen aan bod: (1) waarop letten als je een subsidieaanvraag invult?, (2) bekendmaking via het internet, en (3) hoe vind je een geschikte ruimte voor activiteiten?

1)    Waarop letten als je een subsidieaanvraag invult?

Dit thema (“bezint eer ge begint”) werd vooraf verduidelijkt door een medewerker van Stad Gent.

Ben je als vereniging op zoek naar financieringsbronnen, dan is het goed vooraf enkele afwegingen te maken: oppassen voor hoogdringende opportuniteit en teveel gretigheid; zich afvragen of de vereniging wel erkend is, de eigenheid van de subsidie (finaliteit) weergeven, wat mag je er (niet) mee doen en waarom wens je een subsidie?

Bij de aanvraag zelf zorg je voor een duidelijke en bondige aanvraag in functie van het doel van de subsidie.

Maak duidelijke afspraken, vermijd te grote vaste kosten, gebruik de subsidie waarvoor ze werd toegekend, en maak interne afspraken over de opvolging en wees eerlijk.

Na deze verduidelijking werden nog een aantal ideeën uitgewisseld onder de gesprekspartners.

2)    Bekendmaking via het internet: Do’s & Don’ts

Ook hier gaf vooraf een expert (medewerker Mediakruispunt) enkele tips: maak een website die werkt op zowel laptop, tablet als smartphone, maak een nieuwsbrief en verstuur die via een nieuwsbrieven ‘programma’ zoals mailchimp, zorg voor de aanwezigheid op sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram…

Dit boeiend thema werd eveneens afgesloten met een korte dialoog tussen de vertegenwoordigers van de diverse verenigingen en de expert.

3)    Hoe vind je een geschikte ruimte voor activiteiten?

 Dit thema werd ingeleid door een medewerker van de vzw Welzijnsoverleg Regio Gent en beklemtoonde o.a. volgende punten: denk goed na waarom je een zaal nodig hebt en wanneer; gratis bestaat niet; denk aan de mobiliteit; wissel af van locatie; communiceer tijdig naar potentiële deelnemers; enz.

De daaropvolgende gespreksronde bracht nog enkele welkome tips aan.

De voormiddag werd afgesloten met een receptie aangeboden door het provinciebestuur.

Deze trefdag was een interessant initiatief van PLAZZO en betekent ongetwijfeld een meerwaarde voor de werking van onze vereniging.

 

Wim Van Parys

Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas