20/04/2015
Focusgroep

Op 21 april waren Rosette Roland en Wim Van Parys namens Ahosa vzw aanwezig op de focusgroep rond ondersteuningsbehoefte bij personen met een auditieve beperking. De universiteit van Leuven kreeg de vraag van de Federale overheid om een vragenlijst op te maken waarmee men beter de zelfredzaamheid kan bepalen van mensen met een auditieve beperking. Men wil nagaan wat de moeilijkheden zijn in het dagelijkse leven van een doof of slechthorend persoon. Tot op heden werd er nauwelijks rekening gehouden met de moeilijkheden die doof zijn of slechthorend zijn met zich meebrengen. Door deze vragenlijst zou er een beter zicht komen. Beterschap op komst?

Er werd heel wat informatie uitgewisseld en het viel op dat men heel weinig afweet over de gevolgen van doofheid en slechthorendheid. Er is nog veel werk!© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas