20/04/2015
Focusgroep

Op 21 april waren Rosette Roland en Wim Van Parys namens Ahosa vzw aanwezig op de focusgroep rond ondersteuningsbehoefte bij personen met een auditieve beperking. De universiteit van Leuven kreeg de vraag van de Federale overheid om een vragenlijst op te maken waarmee men beter de zelfredzaamheid kan bepalen van mensen met een auditieve beperking. Men wil nagaan wat de moeilijkheden zijn in het dagelijkse leven van een doof of slechthorend persoon. Tot op heden werd er nauwelijks rekening gehouden met de moeilijkheden die doof zijn of slechthorend zijn met zich meebrengen. Door deze vragenlijst zou er een beter zicht komen. Beterschap op komst?

Er werd heel wat informatie uitgewisseld en het viel op dat men heel weinig afweet over de gevolgen van doofheid en slechthorendheid. Er is nog veel werk!

Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas