20/04/2015
Focusgroep

Op 21 april waren Rosette Roland en Wim Van Parys namens Ahosa vzw aanwezig op de focusgroep rond ondersteuningsbehoefte bij personen met een auditieve beperking. De universiteit van Leuven kreeg de vraag van de Federale overheid om een vragenlijst op te maken waarmee men beter de zelfredzaamheid kan bepalen van mensen met een auditieve beperking. Men wil nagaan wat de moeilijkheden zijn in het dagelijkse leven van een doof of slechthorend persoon. Tot op heden werd er nauwelijks rekening gehouden met de moeilijkheden die doof zijn of slechthorend zijn met zich meebrengen. Door deze vragenlijst zou er een beter zicht komen. Beterschap op komst?

Er werd heel wat informatie uitgewisseld en het viel op dat men heel weinig afweet over de gevolgen van doofheid en slechthorendheid. Er is nog veel werk!

Agenda
21/10/2017
Boekvoorstelling

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
Folder_altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
Folder_batterijen.pdf

  Communicatietips
Folder_tips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
Folder_tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
Folder_hoorapparaten.pdf

  Hyperacusis
Folder_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
Folder_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
Folder_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
Folder_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@slp-gent.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas