05/03/2015
OPROEP

De Directie-generaal Personen met een handicap heeft de KU Leuven en Université Libre de Bruxelles de taak toevertrouwd om een nieuw meetinstrument te ontwikkelen voor het vaststellen van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Dit omdat de huidige schaal niet meer aangepast is aan de huidige inzichten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap.

Om een dergelijke schaal op een wetenschappelijk verantwoorde manier te ontwikkelen, wil het onderzoeksteam de problemen die de participatie van personen met een handicap aan de samenleving bemoeilijken, kennen en begrijpen. Het team wil ook meer te weten komen over de ondersteuning door anderen die nodig is om deze problemen te overwinnen.

Hiertoe organiseren de onderzoekers onder meer een aantal samenkomsten, ook wel focusgroepen genoemd. Een focusgroep is een gesprek tussen een groep mensen die onder leiding van een moderator ervaringen uitwisselen rond een bepaald thema. Voor deze focusgroepen is dat thema de ondersteuning die ingezet kan worden om de participatie van personen met een handicap aan de samenleving te bevorderen.

Elke focusgroep brengt 10 tot maximaal 15 personen samen om dit thema te bespreken. Het is de bedoeling dat alle deelnemers, ook de meest verlegen personen, hun ervaringen kunnen delen. De vertrouwelijkheid van het gesprek wordt gegarandeerd, zodat iedereen zich vrij en op zijn gemak voelt. Er wordt een aparte focusgroep georganiseerd voor mensen die een persoon met een handicap ondersteunen.

De focusgroepen worden in Leuven georganiseerd voor de Nederlandstaligen en in Brussel voor de Franstaligen. Graag hadden we u, als persoon met een handicap, gevraagd om deel te nemen aan één van deze focusgroepen. Uw ervaringen zijn zeer belangrijk voor ons. We hopen dan ook dat u zult kunnen ingaan op deze uitnodiging om uw ervaringen en ondersteuningsnoden met ons te delen. Graag benadrukken we dat uw deelname volledig vrijwillig is.

Indien u bereid bent om deel te nemen, kan u dit via onderstaande link aan de onderzoekers laten weten.

www.hiva.be/lime/ondersteuningsnoden

Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas