05/03/2015
OPROEP

De Directie-generaal Personen met een handicap heeft de KU Leuven en Université Libre de Bruxelles de taak toevertrouwd om een nieuw meetinstrument te ontwikkelen voor het vaststellen van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Dit omdat de huidige schaal niet meer aangepast is aan de huidige inzichten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap.

Om een dergelijke schaal op een wetenschappelijk verantwoorde manier te ontwikkelen, wil het onderzoeksteam de problemen die de participatie van personen met een handicap aan de samenleving bemoeilijken, kennen en begrijpen. Het team wil ook meer te weten komen over de ondersteuning door anderen die nodig is om deze problemen te overwinnen.

Hiertoe organiseren de onderzoekers onder meer een aantal samenkomsten, ook wel focusgroepen genoemd. Een focusgroep is een gesprek tussen een groep mensen die onder leiding van een moderator ervaringen uitwisselen rond een bepaald thema. Voor deze focusgroepen is dat thema de ondersteuning die ingezet kan worden om de participatie van personen met een handicap aan de samenleving te bevorderen.

Elke focusgroep brengt 10 tot maximaal 15 personen samen om dit thema te bespreken. Het is de bedoeling dat alle deelnemers, ook de meest verlegen personen, hun ervaringen kunnen delen. De vertrouwelijkheid van het gesprek wordt gegarandeerd, zodat iedereen zich vrij en op zijn gemak voelt. Er wordt een aparte focusgroep georganiseerd voor mensen die een persoon met een handicap ondersteunen.

De focusgroepen worden in Leuven georganiseerd voor de Nederlandstaligen en in Brussel voor de Franstaligen. Graag hadden we u, als persoon met een handicap, gevraagd om deel te nemen aan één van deze focusgroepen. Uw ervaringen zijn zeer belangrijk voor ons. We hopen dan ook dat u zult kunnen ingaan op deze uitnodiging om uw ervaringen en ondersteuningsnoden met ons te delen. Graag benadrukken we dat uw deelname volledig vrijwillig is.

Indien u bereid bent om deel te nemen, kan u dit via onderstaande link aan de onderzoekers laten weten.

www.hiva.be/lime/ondersteuningsnoden© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas