20/01/2015
INZET VAN TOLKEN IN WELZIJN (L- UREN) : WIJZIGINGEN VANAF 01/01/2015

Dankzij een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering wordt het inzetten van tolken gemakkelijker voor de gebruikers :

(1) Meer tolkuren voor doofblinde gebruikers

    Tot eind 2014 kon een doofblinde persoon 70 tolkuren inzetten. Bij een aanvraag tot verdubbeling kon dat maximum worden: 70 x 2 = 140 uren
    Vanaf 01/01/2015 kan een doofblinde persoon 90 tolkuren inzetten. Bij een aanvraag tot verdubbeling kon dat maximum worden: 90 x 2 = 180 tolkuren

(2) Het VAPH betaalt vanaf 2015 de reiskosten van de tolken die ingezet en vergoed worden met L- uren

      Tot eind 2014 moest de dove of doofblinde gebruiker de reiskosten zelf betalen. Vanaf 01/01/2015 betaalt het VAPH via het CAB 0,25 € per werkelijk afgelegde km. Het VAPH laat weten dat uitsluitend afgelegde kilometers op het Belgisch grondgebied vergoed worden.

HEBT U IN 2015 AL TOLKEN BETAALD VOOR HUN REISKOSTEN ?

Stuur een mail naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be met je naam, datum opdracht + het aantal kms dat je betaald hebt en noteer je rekeningnummer. Het CAB zal u terugbetalen.

OVERLEG OVER HET BUDGET VOOR TOLKUREN IN 2015

Iedereen weet dat er in 2014 te weinig tolkuren in Welzijn waren. Op dit ogenblik wordt nog druk overlegd met het Kabinet van Welzijn, het VAPH, FEVLADO en andere instanties over het aantal tolkuren en het budget van 2015© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas