5/2/2019
Klankbordgroep evaluatie verordening toegankelijkheid

Op uitnodiging van Inter nam Patrick Selis als vertegenwoordiger van vzw AHOSA op 6 februari 2019 deel  aan de klankbordgroep evaluatie verordening toegankelijkheid die doorging te Brussel.

 

Centrale evaluatievragen

 

 • In welke mate wordt de verordening correct toegepast? Waarom wel/ waarom niet?
 • Is het flankerende instrumentarium  (handboek, checklist, quickscan, infomomenten, vorming en nieuwsbrief effectief m.b.t het stimuleren van de correcte toepassing en het sensibiliseren omtrent de   noodzaak van de verordening? Waarom wel/ waarom niet?
 • In welke mate en wanneer is de verordening effectief m.b.t het realiseren van basistoegankelijkheid voor publiek in toegankelijke ruimte? Waarom wel/ waarom niet?

 

Stand van zaken 

 

 • Onlinebevragingen, dossierevaluatie werden meegenomen in focusgroepen.
 • Resultaten van de focusgroepen van vorige keer werden toegelicht
 • Plaatsbezoeken werden afgerond.
 • Casestudies zijn lopende
 • Beleidsaanbevelingen zijn lopende

 

Terreinonderzoek

 

Samen met 4 ervaringsdeskundigen: vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen zijn er 8 plaatsbezoeken uitgevoerd. Zelf was Patrick aanwezig bij 3 plaatsbezoeken (Woonzorgcentrum, Cultureel centrum en School)

 

Terreinonderzoek conclusies

 

 • Alle 8 gebouwen voldoen in praktijk niet aan de verordening én dus niet aan de vergunningsaanvraagplannen.
 • Wat betreft onze doelgroep zijn de voorzieningen: akoestiek, aanwezigheid van een balie en visueel brandsignaal niet of te weinig uitdrukkelijk aanwezig in openbare gebouwen. Voor dove/slechthorende personen zijn er nagenoeg geen normen opgelegd, dit ervaren wij vanuit de doelgroep zelf.

 

Vaststellingen

 

 • Uit online bevragingen, de dossierevaluatie en de focusgesprekken blijkt dat de kennis van ontwerpers over de verordening onvoldoende is om de juiste inschattingen en keuzes te maken.
 • Voor omgevingsambtenaren vergt de toegankelijkheid een te grote expertise.
 • Door onze aanwezigheid in doelgroepen en focusgroepen, kunnen wij bijdragen om de toegankelijkheid voor dove/slechthorende personen in de toekomst te verbeteren.

 

Patrick Selis.

Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas