7-14/11/2014
Multisensoriële workshop Sint Luca, School of Arts.

Samen met 26 internationale studenten architectuur en ontwerpers bekeken we hoe toegankelijkheid kan worden verbeterd. Leden en ervaringsdeskundigen van de werkgroep Integrale Toegankelijkheid, waaronder ook afgevaardigden van Ahosa vzw zetten zich gedurende een hele week in om de studenten zoveel mogelijk informatie te geven en dit onder de deskundige leiding van Marc Dujardin, Professor in Universal Design, Cultural Sustainability and Architectural Anthropology at Faculty of Architecture, KULeuven en Mevr. Marie Andree Avraam, Toegankelijkheidsambtenaar - architect Stad Gent. Het werd een boeiende week waarin ook de studenten aan den lijve ondervonden hoe het is om doof, slechthorend, blind, slechtziend of rolstoelgebruiker te zijn.

De vorming zal resulteren in een app die aan bouwheren en architecten duidelijk maakt waarop ze moeten letten i.f.v toegankelijkheid. © copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas