29/11/2018
Nieuw overleg Kabinet Onderwijs rond schrijftolken

Op 29 november had Vlok-CI samen met Leo De Raeve (ONICI & UCLL) en Wilfried De Koster (beroepsvereniging schrijftolken) opnieuw een overleg met het kabinet van onderwijs voor verdere besprekingen inzake statuten- en kwaliteitsverbetering van de Vlaamse schrijftolken.

De kabinetsmedewerkers werden op de hoogte gebracht van het feit dat er reeds heel wat gerealiseerd werd.

Er werden  o.a. drie werkgroepen opgericht nl.:

  • Verbetering opleiding schrijftolk
  • Beroepsvereniging schrijftolk
  • Sensibilisering schrijftolk voor onderwijs, welzijn en werk

Ahosa vzw maakt deel uit van deze werkgroepen.

Volgende punten werden nog besproken:

  • Het belang van een kilometervergoeding voor schrijftolken zoals dit reeds het geval is bij de gebarentolken
  • Hoe schrijftolken in de toekomst eventueel meer betrokken zouden kunnen worden in overlegorganen
  • Op welke manier de sensibilisering rond schrijftolken kan gefinancierd worden.

Uiteraard kwam eveneens de uitwerking van een degelijke schrijftolkopleiding om zo de competenties van schrijftolken te verbeteren aan bod.

Het kabinet toonde zich zeer geïnteresseerd en is bereid verder mee te denken over haalbare oplossingen.


 © copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas