9/11/2018
Focusgroep " Evaluatie regelgeving toegankelijkheid "

Op uitnodiging van INTER namen Wim Van Parys en Patrick Selis als vertegenwoordigers van vzw AHOSA deel aan de focusgroep "Evaluatie regelgeving toegankelijkheid” op 9 november jongsteleden. Deze regelgeving is er sinds 2010 om de toegankelijkheid van publieke gebouwen voor personen met een handicap en ouderen te verbeteren. Als focusgroep konden we ingaan en antwoorden op de gestelde vragen.

  • Wat zijn de uitdagingen op vlak van toegankelijkheid? Hoe kan de Vlaamse overheid hiermee omgaan?
  • Slaagt de toegankelijkheidsregelgeving er in om de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen te verhogen?
  • Wat vindt u goed of minder goed aan de regelgeving? Heeft u voorstellen om de regelgeving aan te passen en waarom?
  • Kent u de ondersteunende instrumenten zoals het handboek en de nieuwsbrief van Toegankelijk Gebouw, de checklist of quickscan toegankelijkheid, de brochure over de verordening en vormingen? Zijn die goed? 

Op een constructieve manier kwamen vanuit de verschillende groepen van mensen met een auditieve, visuele of mobiele handicap opmerkingen of bedenkingen ter sprake. Deze waardevolle informatie kan in de toekomst bijdragen tot het verbeteren van de toegankelijkheid voor personen met een handicap.© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas