11/10/2018
Uitreiking van de Oticon Medical Scriptieprijs 2018

Mira van Wilderode wint Oticon Medical Scriptieprijs BE 2018

Mira van Wilderode is winnaar van de Oticon Medical Scriptieprijs BE 2018. Tine Arras en Sofie Maes volgden in haar voetspoor met respectievelijk de tweede en derde prijs. 

De OM Scriptieprijs is dit jaar voor het eerst georganiseerd: naast een Belgische editie is er tegelijkertijd een Nederlandse variant; de uitslag daarvan werd bekendgemaakt op 12 september. Ook in 2019 wordt de OM Scriptieprijs georganiseerd.

Onafhankelijke en deskundige jury

Studenten konden hun masterscriptie over (h)oren insturen tot 15 juli 2018. Vervolgens werden alle inzendingen beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury.

Aanvankelijk zouden de Nederlandse inzendingen worden beoordeeld door een Nederlandse jury, en de Belgische inzendingen door een Belgische jury. Om de onafhankelijkheid van het juryproces te waarborgen is echter besloten om de Nederlandse inzendingen te laten beoordelen door de Belgische juryleden en vice versa.

Over de prijs

Met de opzet van de OM Scriptieprijs wil Oticon Medical een bijdrage leveren aan de oplossing van de wereldwijde hoorproblematiek. Dat gebeurt door het stimuleren en waarderen van wetenschappelijk onderzoek naar (h)oorproblemen.

Naast een geldbedrag zijn de drie winnaars uitgenodigd om hun masterscripties te presenteren in het onderzoeksinstituut Eriksholm Research Centre in Snekkersten (DK).

Noot voor de redactie

Meer informatie over de OM Scriptieprijs treft u hier (NL) en hier (BE). Eem synopsis van het juryrapport staat op de volgende pagina. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met: Erik Huysman,

erhu(_AT_)oticonmedical.com
.

Fotobijschriften

- V.l.n.r. Sofie Maes (3e prijs), Mira van Wilderode (1e prijs) en Tine Arras (2e prijs).

 

Het juryrapport

Winnaar

Mira van Wilderode

The effect of fixed rate stimulation strategies on the perception of interaural time differences in bilateral cochlear implant users

Deze thesis onderzoekt in een simulatiemodel bij normaalhorenden de kwantisering van interaurale tijdsverschillen bij bilaterale CI gebruikers. De resultaten suggereren dat deze kwantisatie een zeker effect heft op de waarneming van interaurale tijdsverschillen. De thesis is fraai opgebouwd en goed uitgewerkt. De vraagstelling is klinisch zeer relevant en de bevindingen rechtvaardigen naar het inzicht van de jury verder onderzoek bij bilaterale cochleaire implantaat gebruikers.

2e prijs

Tine Arras

The effect of speaker separation and noise level on auditory attention detection

In deze thesis word auditieve attention detection (AAD) onderzocht in een tweespreker model met babble noise op verschillende niveaus. Daarbij is de hoek tussen de sprekers gevarieerd. Onderzocht worden de invloed van spatiele separatie en achtergrondgeluid op de decoderingsaccuratie, de interactie  daartussen, interindividuele verschillen en de relatie met spraakverstaanbaarheidsscores.

De thesis is opvallend goed opgebouwd, uitgevoerd en uitgewerkt. De jury vraagt zich af  of- en hoe deze resultaten bijdragen aan een vernieuwend algemeen valoriseerbaar inzicht in de klinische audiologie.

3e prijs

Sofie Maes

Iteratieve evaluatie en validatie van het digit triple spel bij de normaalhorende slechthorenden

Deze thesis onderzoekt in hoeverre een aangepaste versie van de digit triple test bruikbaar is bij jongere kinderen. Het is moeilijk om een definitieve conclusie te trekken op basis van deze studie omdat het een kleine steekproef betreft met een grote variabiliteit. Mogelijk biedt de aangepaste test toch perspectief.

Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas