2/7/2018
Demonstratie prototype SpeakSee

Onder een toeziend oog van ongeveer 30 belangstellenden, een divers publiek uit heel Nederland, werd op 2 juli in Rotterdam Speak See voorgesteld mét medewerking van een schrijftolk. Vanuit België was Regina Bijl ‘onze verslaggeefster ter plaatse’.
Het basisidee voor deze app is simpel, sympathiek: een student, jongen van dove ouders, heeft een missie: alle gesprekken toegankelijk maken voor doven en slechthorenden.
Met een klein enthousiast team werkt Jari het concept uit in de SpeakSee app en een set microfoons (voor 2, 4 of 6 personen) zodat een persoon die minder goed hoort in de toekomst groepsgesprekken (werk, restaurant, vereniging) kan aflezen op haar/zijn telefoon of tablet.
De crowdfunding was alvast succes ... maar er zijn nog wat hordes te nemen.
T-Mobile (Nederlands telecombedrijf) is ‘ingestapt’, gelooft in het idee en gaat actief meewerken.
De Nederlandse taal vormt een serieuze uitdaging. Het is een (kleine) lastige taal voor dit soort technologische toepassingen, aldus Jari. De gevonden oplossing: interne gesprekken van T-Mobile vullen de databank van SpeakSee, op die manier willen ze door samenwerking de spraakherkenning verbeteren.
Toekomstbeeld: over 5-10 jaar is het mogelijk om alle gesproken (vertaalde) tekst in het glas van je bril i.p.v. op je gsm lezen. Het is hoe dan ook een interessante ontwikkeling!
Na de presentatie lagen 4 sets met prototypes klaar, zodat groepsgewijs ervaring met SpeakSee kon worden opgedaan.
De verwachtingen waren hooggespannen en konden helaas tijdens deze allereerste sessie nog niet worden ingelost. Al die sets plus alle andere telecomapparatuur in één vergaderruimte, dat was er over...dat gaf storingen (daardoor ging het omzetten van spraak naar tekst niet vlekkeloos: de tekst sloeg regelmatig ‘vast’ of sloeg juist ‘op hol’).
Deelnemers konden het product met een flinke korting kopen (voorinschrijving via emaillijst, levering over > 6 maanden). Verschillende deelnemers benadrukten dat zij van harte hopen dat het Jari en zijn team lukt om binnen die periode de kinderziektes eruit halen.
Wordt vervolgd!© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas