22/6/2018
Gesprek met Rob Beenders, Vlaams Parlementslid mét Cochleair Implantaat!

Op 22 juni had Ahosa vzw op uitnodiging van VLOK-CI samen met Onder Ons en ONICI een overleg in Leuven met Rob Beenders, Vlaams parlementslid die onlangs een CI kreeg ingeplant. Tijdens dit overleg werden diverse problemen besproken waar kinderen en volwassenen die slechthorend of doof zijn zo al op botsen. We hadden het o.m. over de strenge CI-criteria in ons land, de hoge prijs van hoortoestellen, de hiaten in de opleiding voor onderwijzend personeel voor slechthorende en dove kinderen, en over het feit dat nog te weinig volwassenen de weg vinden naar gehoorrevalidatie. Er is nog veel werk aan de winkel, maar het gezamenlijk overleg straalde zoveel positiviteit uit, dat we er samen voor (blijven) gaan!© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas