26/6/2018
Launch day OPEN

Op 26 juni ging Patrick Selis voor ons naar Launch Day OPEN.
OPEN- Expertisecentrum Toegankelijke Media en Cultuur.

Het creëren van een inclusieve maatschappij die zowel fysieke, sensoriële als taalkundige barrières wegneemt,
staat vandaag hoog op de agenda. Toegankelijkheid neemt veel vormen aan en kent een exponentiële uitbreiding op het gebied van media en cultuur. Die evolutie verloopt versnipperd en het is de bedoeling om een aanspreekpunt te vinden dat bestaande expertise in onderzoek en praktijk centraliseert. Door de expertise en ervaringsdeskundigheid van talrijke stakeholders, kan er op gebied van interlinguale en intralinguale ondertiteling, live ondertiteling en boventiteling het concept toegankelijkheid in al zijn facetten meer zichtbaarheid krijgen. Dit draagt bij tot de verwezenlijking van een inclusieve maatschappij. Vertrekkende van de vragen vanuit het werkveld en in dialoog met alle relevante stakeholders, zal er een platform zijn voor wie die informatie
wil delen over zijn initiatieven.Toekomst gericht zullen studiedagen en extra curriculaire cursussen over verschillende aspecten van toegankelijkheid en cultuur worden georganiseerd en onderzoeksprojecten worden uitgeschreven. Dit alles zal bijdragen tot een positieve beleving in de samenleving, voor mensen met een auditieve beperking.


Met dank aan OPEN.

Patrick Selis© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas