25/6/2018
VLOT

Op uitnodiging van INTER was Patrick Selis eind juni voor AHOSA vzw aanwezig op de eerste bijeenkomst van het Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid, kortweg VLOT, te Gent.

Thema: Aan de slag na de gemeenteraadsverkiezingen.
Steden en gemeenten hebben een belangrijke rol in het toegankelijk maken van onze omgeving.
Op de agenda stonden volgende zaken:

  • Hoe krijgen we het toegankelijkheidsthema op de agenda van de gemeentebesturen?
  • Welke goede voorbeelden kennen we?
  • Wat zijn goede middelen om gemeenten daarbij te ondersteunen?
  • Welke aandachtspunten schuiven gebruikersorganisaties naar voor?
  • Hoe kunnen gemeenten evolueren van een probleemoplossend naar een preventief beleid?


Er werd een referentiekader geschetst voor een integraal en geïntegreerd gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid.
LEIDERSCHAP
Er is een politiek engagement om te werken aan toegankelijkheid. Toegankelijkheid is als thema opgenomen in het bestuursakkoord. De diensthoofden van de verschillende beleidsdomeinen engageren zich om de visie van het bestuur om te zetten in praktijk.
MEDEWERKERS
Er zijn ervaringsdeskundigen en adviesraden die een bijdrage leveren aan het toegankelijkheidsbeleid.
BELEID EN STRATEGIE
Integrale toegankelijkheid ( fysieke toegankelijkheid en toegankelijkheid van communicatie ) is een transversaal thema binnen een geïntegreerd beleid.
PARTNERSCHAPPEN EN MIDDELEN
Het bestuur doet een beroep op externe toegankelijkheidsexpertise. Mobiliteitsactoren (De Lijn, NMBS, departement MOW), Zorgsector, Onderwijs, Pers en media.
PROCESSEN
Participatie van inwoners. Interactie tussen het bestuur en de adviesraden/ ervaringsdeskundigen. Traject naar een toegankelijke gemeente. Organisatie van toegankelijke evenementen. Aanbod van toegankelijke dienstverlening.Toegankelijke communicatie met de burgers.

Wat kunnen de resultaten van deze aanpak zijn?
WAARDERING DOOR MEDEWERKERS
Medewerkers voelen zich betrokken op het thema en worden erkend in hun rol. Ze voelen zich gesteund (intern en extern) en bekwaam.
WAARDERING DOOR BURGERS
Inwoners ervaren een goede toegankelijkheid van infrastructuur en dienstverlening.
WAARDERING DOOR SAMENLEVING
Iedereen kan op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier participeren aan de samenleving.
BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOREN
De inspanningen leveren resultaat op. Objectieve/betrouwbare informatie over toegankelijkheid voor gebruikers. Het realiseren van een toegankelijke stad of gemeente is een positief verhaal.

Deze resultaten behalen, vergt veel inzet van alle betrokkenen en zal niet evident zijn. Mits evaluatie en eventuele bijsturing kan dit de toegankelijkheid voor mensen met een beperking beter en aangenamer maken.

Patrick Selis© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas