03/12/2014
Lancering website

PERSBERICHT

Nieuwe, unieke website over slechthorendheid.

Slechthorend? Doof? Alles wat je altijd al had willen weten, vind je vanaf 3 december 2014 terug op de meest complete, informatieve website in Vlaanderen www.ahosa.be. Op de internationale dag van de handicap wil Ahosa vzw een onzichtbare, vaak vergeten beperking in de kijker zetten.

Ik ben slechthorend en ik hoor (er) niet meer (bij)!”

Maar liefst 800 000 Vlamingen zijn slechthorend of doof en maken gebruik van allerhande hulpmiddelen zoals een hoorapparaat, een cochleair implantaat, FM-apparatuur, ringleiding, enz. Desondanks blijft communicatie voor hen moeilijk.

Ahosa vzw zet zich al 21 jaar in voor mensen met een auditieve beperking die communiceren in gesproken taal. De werking van de vereniging steunt op 4 grote pijlers: informatie, sensibilisatie, gesprek en ontspanning.

De jarenlange inspanningen hebben nu geleid tot een uitgebreide informatieve website die de werking van de vereniging weerspiegelt. Oorzaken van slechthorendheid, gevolgen voor je relaties, hoorhulpmiddelen, tinnitus, financiële tegemoetkomingen, communicatietips, toegankelijkheid van infrastructuur, geluidsnormen zijn een greep uit de onderwerpen waaraan aandacht besteed wordt.

Met deze nieuwe website wijst Ahosa vzw de weg naar een betere integratie van dove en slechthorende personen in de samenleving.

Agenda
21/10/2017
Boekvoorstelling

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
Folder_altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
Folder_batterijen.pdf

  Communicatietips
Folder_tips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
Folder_tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
Folder_hoorapparaten.pdf

  Hyperacusis
Folder_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
Folder_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
Folder_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
Folder_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@slp-gent.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas